Der er afsættes 10 minutter per konsultation. Du bedes derfor prioritere din vigtigste årsag til din henvendelse under konsultationen.

Hos Strandvejslægerne har vi Tid Samme Dag.

Vi skelner ikke mellem akut eller længerevarende sygdom.

Det betyder, at du som patient efter faglig vurdering kan tilbydes en tid samme dag hos en læge, såfremt du kontakter os telefonisk mandag til fredag mellem kl. 8:00 og 10:00

Tidsbestilling kan også foretages på hjemmesiden, men først dagen før, du ønsker at bestille tid. Selvbestillingstider via hjemmesiden er begrænsede. Når tiderne er fyldte, fremgår der ikke yderligere bestillingsmuligheder på hjemmesiden. Det kan se ud som om hjemmesiden ikke virker, men skyldes at alle tider er booket.

Med Tid Samme Dag er du sikret den bedst mulige service, øget tilgængelighed og at undgår lang ventetid. Vi kan dog ikke garantere, at du kommer ind til den læge, du helst vil have tid hos.

Tid Samme Dag er ude af drift i alle skoleferier.

Da vi selv har ferie, er det ikke muligt for os at garantere en tid samme dag, når det er ferietid. Vi er nødt til at friholde tider til akut opstået sygdom. Det drejer sig om ugerne 1, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42 og 52.

Sommeren 2023 har lægerne ferie i følgende uger:

Anders Voldby: uge 28-30

Birgit Ottesen: uge 30-33

Eske Poulsen: uge 26-29

Helle Hareschou: uge 26-28

Trine Ravnborg: uge 29-31

Kroniker tider – undtagelser fra Tid Samme Dag

Nogle patientforløb skal der på vanlig vis bookes tider til frem i kalenderen, det gælder

  • kontroller for kronisk sygdom, som fx forhøjet blodtryk, diabetes eller KOL
  • forebyggelseskonsultationer som børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser
  • samtaler
  • de fleste attester
  • konsultationer med tolk eller hvor familie skal deltage

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores sekretærer.